سلام

یک مولف برای تهیه یک محتوای خوب به موارد زیر نیاز دارد:

تسلط کامل بر مطالب درسی
 ایده‌های نو و جذاب برای بیان مفاهیم
قلم خوب و روان
انگیزه‌ی قوی برای نوشتن و آموختن

 

اگر می توانید با ما تماس بگیرید (قسمت نظر)