با سلام خدمت دوستان گلم

در این پست برای دانش آموزان گل بسته مجموعه پروژه های آمار و مدلسازی را قرار داده ایم که در این بسته تمام پروژه های آمار و مدلسازی که دارای نمودار های دایره ای ، میله ای و ساق و برگ و واریانش و .... می باشد .


در حال حاضر 5 تا از پروژه ها را قرار می دهیم و در پست های بعدی پروژه های بیشتری قرار می دهیم.


دانلود پروژه اول

دانلود پروژه دوم

دانلود پروژه سوم

دانلود پروژه چهارم 

دانلود پروژه پنجم