با سلام امروز قصد داریم پاورپوینت های کتاب پیام های آسمانی نهم متوسطه را برایتان قرار دهیم امیدوارم خوشتان بیاید.

برای دانلود روی نام درس مورد نظر کلیک کنید.


درس اول:تو را چگونه بشناسم؟

درس دوم:در پناه ایمان

درس سوم:دین راستین

درس چهارم:راهنمایان الهی

درس پنجم:آخرین پیامبر و آخرین پیام

درس ششم:خورشید پنهان

درس هفتم:رهبری در عصر غیبت

درس هشتم:وضو و تیمم

درس نهم:مُبطِلات نماز

درس دهم:همدلی و همراهی

درس یازدهم:مسئولیت همگانی

درس دوازدهم:انفاق

درس سیزدهم:انقلاب اسلامی ایران

درس چهاردهم:جهاد